• ZMIANY W OPROGRAMOWANIU BAZY AZBESTOWEJ

    Ułatwienie pracy z systemem...

  • więcej...
  •  

    Informujemy, że ukazały się dwa nowe rozporządzenia dotyczące sposobu prowadzenia rejestru wyrobów zawierających azbest....

  • więcej...
  • Prezentacja dotycząca przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w kontekście gospodarowania odpadami zawierającymi azbest...

  • więcej...