Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu dla Młodzieszyna

  • Gmina Młodzieszyn otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy...

  • Gmina Młodzieszyn otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Młodzieszyn”. Dofinansowaniem zostanie objęty demontaż, odbiór i unieszkodliwianie azbestu. Nowe pokrycia dachowe musi sfinansować właściciel nieruchomości. Mieszkańcy Młodzieszyna, którzy zamierzają skorzystać z tej pomocy, muszą złożyć wnioski do 30 marca 2011 roku w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 3. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, oświadczenie, iż obiekty, na których znajdują się materiały zawierające azbest, nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej, dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie oraz ilość wyrobów azbestowych wyrażona w m2.
    Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie pod nr  telefonu (46) 864 17 59 lub 60.

    Źródło: www.e-sochaczew.pl

  • powrót...