Pliki do pobrania

    Prezentacja dotycząca Bazy Azbestowej przedstawiona na posiedzeniu  Rady Programowej w dniu 26 listopada 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa dach w kontekście gospodarowania odpadami zawierającymi azbest Ministerstwo Środowiska, Warszawa 21 lutego 2013 r

 

 

 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r., zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

 

 

Uchwała Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r 

 

Uchwała Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

 

 

 

 

   Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.

 

 Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

 

 

 

 

 

 

Poradnik dla użytkowników wyrobów azbestowychPoradnik dla użytkowników wyrobów azbestowych 
zawiera wiele praktycznych informacji dotyczących między innymi rodzajów wyrobów zawierających azbest,miejsc ich zastosowania, klasyfikowania wyrobów azbestowych do poszczególnych grup wyspecyfikowanych przez ustawodawcę, sposobu wykonania "Oceny stanu i możliwości bezpiecznegoużytkowania wyrobów zawierających azbest" tzw. stopień pilności wraz z przykładami, obowiązków uzytkowników wyrobów zawierających azbest, obowiązków gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, procedur bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, obowiązujących aktów prawnych

 

 

Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach 2009-2013.

 


 

Poradnik Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach 2009-2013. Poradnik zawiera informacje o formach i warunkach ubiegania się o dodatkowe żródla finansowania prac polegających na bezpiecznym eliminowaniu z użytkowania wyrobów zawierających azbest. (stan na dzień 1 sierpnia 2009 r.)

 

 

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej - elewacje obiektów

 

Film 

Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów użyteczności publicznej - elewacje obiektów

 

 

Praktycznie o azbeście, czyli ... jak bezpiecznie pozbyć się wyrobów azbestowych ze swojej posesji?

 

Film

Praktycznie o azbeście, czyli ... jak bezpiecznie pozbyć się wyrobów azbestowych ze swojej posesji?