Rejestracja gminy

Aby uzyskać login i hasło, w przypadku zgubienia loginu lub hasła oraz w przypadku otrzymywania komunikatu "niepoprawny login lub hasło" należy wysłać zgłoszenie ze SŁUŻBOWEGO adresu e-mail na adres admin@bazaazbestowa.gov.pl.

 

W zgłoszeniu proszę napisać: "Zwracamy się o przydzielenie dostępu do bazy azbestowej" oraz podać nazwę i rodzaj gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska), nazwę powiatu i województwa, imię, nazwisko i nr telefonu osoby zajmującej się bazą azbestową.

 

Jeżeli gmina posiada login, to proszę go podać.

 

Login i hasło zostaną przesłane na służbowy adres mailowy, z którego została wysłana wiadomość.

 

Wysyłamy informacje tylko na adresy mailowe w domenie gminy (np. srodowisko@bytom.pl, jan.kowalski@warszawa.pl) lub na adresy podane w BIP, bo na darmowym lub nawet płatnym serwerze komercyjnym (Onet, Interia, WP, Gmail, itd.) każdy może założyć konto o dowolnej nazwie.