Logowanie

Co zrobić gdy nie posiadam dostępu lub otrzymuję komunikat "niepoprawny login lub hasło"

Informujemy, że system informatyczny bazy azbestowej spełnia wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji o obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych zamieszczono w sekcji Akty prawne oraz na stronie http://www.giodo.gov.pl.