Skierniewice przystąpiły do opracowywania wniosku o dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi...

Skierniewice przystąpiły do opracowywania wniosku o dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wraz z nim należy złożyć listę osób, które zamierzają wystąpić o dofinansowanie utylizacji usuniętego azbestu w 2011 roku.

Dofinansowanie obejmie zabezpieczenie niebezpiecznych materiałów, transport oraz unieszkodliwienie na składowisku. Pieniądze z WFOŚiGW pokryją do 99 % kosztów, 1 % dołoży z własnego budżetu miasto. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Skierniewice, na której są lub będą (do 30 września 2011r.) zlokalizowane zdemontowane wyroby zawierające azbest. Firma, która zajmie się transportem tych materiałów, zostanie wyłoniona w drodze przetargu przez urząd. Dofinansowanie nie pokryje demontażu azbestu oraz zakupu nowego dachu, nie mogą się także o nie ubiegać osoby, które wcześniej zdemontowały i zutylizowały wyroby azbestowe.

Zainteresowani muszą złożyć pisemną deklarację w Urzędzie Miejskim w Skierniewicach przy ul. Rynek 1 do 15 kwietnia 2011 roku. Wzór deklaracji jest dostępny na stronie internetowej urzędu, w zakładce „Środowisko”, dział „Uwaga AZBEST” oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Senatorska 12, pokój nr 120 lub 206. Osoby, które w ubiegłym roku złożyły do urzędu swoje deklaracje oraz nie zutylizowały azbestu, nie muszą robić tego ponownie. Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Skierniewic można uzyskać pod nr telefonu (46) 833 39 91 lub (46) 833 23 01.

Źródło: www.skierniewice.net

Do góry
Serwis Baza Azbestowa (BA) używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom serwisu korzystanie z systemu BA oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności